Na przemian

Limit pamięci: 256 MB

Antek z Zuzią często bawią się w pisanie liczb. Na kartce zapisują na przemian liczby całkowite - raz Zuzia, raz Antek. Napisz program, który wczyta ciąg liczb napisany przez dzieci i wypisze liczby, które kolejno pisało każde z dzieci.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą (), oznaczającą długość ciągu liczb napisanego przez dzieci. Drugi wiersz zawiera liczb całkowitych z zakresu od do , oddzielonych pojedynczymi odstępami, oznaczających kolejne liczby wypisane przez dzieci. Dzieci wypisywały liczby na przemian: pierwszą Zuzia, drugą Antek itd.

Wyjście

Twój program powinien wypisać dwa wiersze. W pierwszym wierszu powinien znaleźć się ciąg liczb napisanych przez Zuzię, a w drugim - ciąg liczb napisanych przez Antka. Liczby w wierszach należy rozdzielać pojedynczymi odstępami.

Przykład

Dla danych wejściowych:

6
3 5 2 2 10 1

poprawną odpowiedzią jest:

3 2 10 
5 2 1