Lustro

Limit pamięci: 256 MB

Zapisem lustrzanym liczby naturalnej nazywamy liczbę złożoną z tych samych cyfr co , tylko w odwrotnej kolejności. Oto kilka przykładów liczb oraz ich zapisów lustrzanych. Zauważ, że jeśli liczba ma na końcu zera, to w jej zapisie lustrzanym te zera nie występują:

liczbazapis lustrzany
123321
55600655
77

Napisz program, który wyznaczy zapis lustrzany danej liczby .

Wejście

Wejście zawiera jedną liczbę naturalną ().

Wyjście

Jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać zapis lustrzany liczby .

Przykład

Dla danych wejściowych:

123

poprawną odpowiedzią jest:

321