Kasztany

Limit pamięci: 64 MB

W drodze do szkoły dzieci codziennie zbierają kasztany. Zaraz po powrocie do domu zapisują liczbę zebranych kasztanów w swoim notatniku. Pomóż dzieciom obliczyć, ile kasztanów każde z nich w sumie zebrało.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia:
    • liczbę dzieci ,
    • liczbę dni zbiorów danego dziecka i liczby kasztanów zabrane w poszczególnych dniach ,
  • dla każdego dziecka obliczy wartość ,
  • wypisze wyniki na standardowe wyjście.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera jedną liczbę całkowitą (), będącą liczbą zestawów danych. W kolejnych wierszach występują poszczególne zestawy danych. Każdy zestaw składa się z liczby () oraz następujących po niej liczb (, ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

Wyjście

Program powinien wypisać wierszy. W -tym z nich powinna się znajdować dokładnie jedna liczba całkowita, będąca sumą liczb , gdzie oraz (dla ) to liczby występujące w -tym zestawie danych.

Przykład

Dla danych wejściowych:

2
5 1 2 3 2 1
3 2 1 98

poprawną odpowiedzią jest:

9
101