Grusze i jabłonie

Limit pamięci: 32 MB

W pewnym sadzie rosną grusze i jabłonie, wszystkie w linii prostej, oddalone co 1 metr od siebie. Właściciel sadu, Pan Wiktor, chciałby znaleźć gruszę najbardziej oddaloną od jabłoni. Pomóż mu znaleźć te drzewa i podaj odległość pomiędzy nimi.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą (), oznaczającą liczbę drzew w sadzie. Kolejny wiersz zawiera ciąg liczb całkowitych , gdzie oznacza rodzaj -tego drzewa: 0 - oznacza gruszę, 1 - oznacza jabłoń. Można założyć, że w sadzie rośnie co najmniej jedna grusza i co najmniej jedna jabłoń.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą maksymalnej odległości pomiędzy gruszą a jabłonią.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5
0 1 1 0 0

poprawną odpowiedzią jest:

3

Autor zadania: Jacek Tomasiewicz.