Dziewczynki

Limit pamięci: 32 MB

Chłopcy i dziewczynki ustawili się w szereg, osoba tuż obok osoby. Zastanawiamy się teraz, ilu minimalnie chłopców musi usunąć się z szeregu, aby pod rząd stało dziewczynek, jedna tuż obok drugiej i pomiędzy nimi wszystkimi nie stał żaden chłopiec.

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera dwie liczby całkowite (), oznaczające odpowiednio liczbę osób ustawionych w szeregu oraz liczbę dziewczynek, jakie chcemy, aby stały pod rząd . Kolejny wiersz wejścia zawiera liczb całkowitych { lub }, oznaczających kolejne osoby ustawione w szeregu: - oznacza dziewczynkę, - chłopca.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą minimalną liczbę chłopców, którzy powinni usunąć się z szeregu, lub jedno słowo 'NIE', gdy nie da się usunąć chłopców tak, aby dziewczynek stało pod rząd.

Przykład

Dla danych wejściowych:

8 3
0 1 1 0 1 0 1 0

poprawną odpowiedzią jest:

2

Autor zadania: Jacek Tomasiewicz.