Bracia

Limit pamięci: 32 MB

W szeregu ustawiło się chłopców. Wielu z nich jest braćmi z tych samych rodzin. Z szeregu możemy wyprosić pewne osoby, dążąc do tego, aby bracia z każdego rodzeństwa stali obok siebie. Jednak osoby stojące w szeregu są bardzo solidarne ze swoimi braćmi - jeżeli usunięta zostanie dowolna osoba, to wszyscy jej bracia obrażają się i również odchodzą z szeregu.

Oblicz, jaka jest największa liczba rodzeństw, które mogą pozostać w szeregu w wyniku takich zmian, tak aby bracia z każdego pozostałego w szeregu rodzeństwa stali obok siebie. Uwaga: jedynak liczy się jak całe rodzeństwo!

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą () oznaczającą liczbę osób ustawionych w szeregu. Drugi wiersz wejścia zawiera liczb całkowitych () pooddzielanych pojedynczymi odstępami, przy czym oznacza numer rodzeństwa, do którego należy -ty chłopiec.

Możesz założyć, że w testach wartych przynajmniej punktów zachodzi dodatkowy warunek .

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą równą maksymalnej liczbie rodzeństw, jakie mogą pozostać w szeregu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

6
1 2 1 2 3 2

poprawną odpowiedzią jest:

2
Autor zadania: Jacek Tomasiewicz.