General: C++

Public message

Jeżeli piszecie kod w C++ i używacie cin / cout do wczytywania i wypisywania, to zalecamy stosować "przyspieszające linijki" ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0); Więcej informacji tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=aEJZmFVTgfw&t=3655s

> Jeżeli piszecie kod w C++ i używacie > cin / cout do wczytywania i wypisywania, > to zalecamy stosować "przyspieszające linijki" > > ios_base::sync_with_stdio(0); > cin.tie(0); > cout.tie(0); > > Więcej informacji tutaj: > https://www.youtube.com/watch?v=aEJZmFVTgfw&t=3655s