Problems

Name Submissions limit Score
lic Liczby doskonałe drugiego rodzaju 1000
skl Spójne składowe 1000
szy Szyna 1000