Problems

Name Submissions limit Score
Egzamin (27 January 2018, 13:10)
drz drz 1000
per per 1000
Egzamin poprawkowy (17 February 2018, 13:00)
nwd nwd 1000
sko sko 1000