Ziemniaki

Limit pamięci: 64 MB

Mama wysłała Ździsia do sklepu po ziemniaki. W sklepie znajduje się gatunków ziemniaków ponumerowanych liczbami od 1 do . Mama napisała Ździsiowi na karteczce zamówień, każde na określoną ilość ziemniaków określonego gatunku. Pomóż Ździsiowi obliczyć ile pieniędzy będzie potrzebował na zakupy. Sklepowa tak dobrze zna Ździsia, że nigdy nie liczy mu końcówek (tzn. zaokrągla kwotę w dół do pełnych złotówek, np. 2.79 zł do 2 zł).

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie oddzielone spacją liczby całkowite i () oznaczające liczbę gatunków ziemniaków w sklepie i liczbę zamówień na karteczce. W następnych wierszach znajdują się ceny za kg kolejnych gatunków ziemniaków (w -szym wierszu cena -tego gatunku). Ceny te podane są w złotówkach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kolejnych wierszach znajdują się zamówienia mamy znajdujące się na karteczce. Każde zamówienie składa się z dwóch liczb: numeru zamawianego gatunku oraz zamawianej ilości tego gatunku (w kg, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku).

Wyjście

Program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą, łączną wartość zakupów zaokrągloną w dół do pełnych złotówek.

Przykład

Dla danych wejściowych:

3 2
1.00
3.50
2.50
2 2.000
3 1.000

poprawną odpowiedzią jest:

9

Zadanie powstało w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty.