Wieże

Limit pamięci: 64 MB

Dzieci budują wieże z klocków. Wieże mogą różnić się wysokością i każde z dzieci może wykonać wiele takich budowli. Na koniec zabawy Antek zadaje każdemu z dzieci pytanie: "Ile masz wież o podanej przeze mnie wysokości?". Pomóż dzieciom odpowiadać na pytania Antka.

Zadanie

Napisz program, który:

 • wczyta ze standardowego wejścia:
  • liczbę dzieci,
  • dla każdego dziecka:
   • poszukiwaną wysokość wieży ,
   • liczbę wybudowanych wież i ich wysokości ,
 • obliczy liczbę wież o wysokości wybudowanych przez zapytane dziecko,
 • wypisze wyniki na standardowe wyjście.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera jedną liczbę całkowitą (), określającą liczbę dzieci. W kolejnych wierszach występują zestawy danych poszczególnych dzieci. Każdy zestaw składa się z liczby (), liczby () oraz następujących po niej liczb , , , pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

Wyjście

Program powinien wypisać wierszy. -ty z nich powinien zawierać dokładnie jedną liczbę, będącą liczbą wież o podanej wysokości występujących w -tym zestawie danych.

Przykład

Dla danych wejściowych:

3
1 6 21 1 7 2 3 1
3 3 3 3 3
4 4 2 2 2 2

poprawną odpowiedzią jest:

2
3
0