Szyfr Cezara

Limit pamięci: 256 MB

W tym zadaniu Twój program powinien realizować algorytm szyfrowania i odszyfrowywania danych, który był już używany w czasach Juliusza Cezara. Szyfrowanie tekstu polega na szyfrowaniu kolejnych jego liter (pozostałe znaki pozostawiamy bez zmian). Każda litera zostaje zamieniona w -tą następną w alfabecie ( jest stałą szyfru), przy czym jeżeli taka nie istnieje (wychodzimy za z), to odliczanie jest kontynuowane z powrotem od a. Szyfrowanie zachowuje wielkość liter (tj. małe przechodzą na małe, a wielkie na wielkie). Zakładamy, że w tekście występują jedynie litery alfabetu angielskiego (małe i wielkie).

Dla przykładu, jeżeli , to małe litery tekstu przechodzą na małe litery szyfru według poniższej tabelki:

literaa b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
szyfrf g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e

Wielkie litery tekstu przechodzą na wielkie litery szyfru zgodnie z tą samą regułą.

Napisz program, który wczyta tekst do zaszyfrowania lub odszyfrowania i stałą i zaszyfruje lub odszyfruje ten tekst, w zależności od polecenia.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę 1 lub 2. Liczba 1 oznacza "szyfruj", a liczba 2 - "odszyfruj". Drugi wiersz wejścia zawiera stałą (). Trzeci i ostatni wiersz wejścia zawiera tekst, złożony wyłącznie z liter (małych bądź dużych) i/lub znaków interpunkcyjnych (bez odstępów). Tekst będzie zawierał co najmniej jeden znak i co najwyżej znaków.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać tekst po zaszyfrowaniu bądź odszyfrowaniu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

1
5
Szyfr_Cezara_jest_skuteczny!

poprawną odpowiedzią jest:

Xedkw_Hjefwf_ojxy_xpzyjhesd!

a dla danych wejściowych:

2
5
Xedkw_Hjefwf_ojxy_xpzyjhesd!

poprawnym wynikiem jest:

Szyfr_Cezara_jest_skuteczny!

natomiast dla danych wejściowych:

1
24
xyz

poprawnym wynikiem jest:

vwx