Suma kwadratów

Limit pamięci: 64 MB

Dana jest liczba naturalna , . Oblicz sumę .

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia znajduje się liczba całkowita .

Wyjście

W pierwszej i jedynej linii wyjścia należy wypisać wartość wyrażenia .

Przykład

Dla danych wejściowych:

3

poprawną odpowiedzią jest:

14

Zadanie powstało w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty.