Suma liczb dwucyfrowych

Limit pamięci: 64 MB

Dane jest liczb niewiększych niż 1000. Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych spośród nich.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba całkowita oznaczająca liczbę danych liczb. W drugim wierszu wejścia znajduje się pooddzielanych spacjami liczb całkowitych .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać sumę tych liczb spośród liczb , które są dwucyfrowe.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5
3 70 123 13 3

poprawną odpowiedzią jest:

83

Zadanie powstało w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty.