Sumy częściowe

Limit pamięci: 32 MB

Mamy dany ciąg liczb całkowitych . Zdefiniujmy ciąg sum częściowych : . Zadaniem Twojego programu jest wyznaczenie ciągu dla pewnego ciągu .

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia liczbę naturalną oraz liczby ,
  • wypisze na standardowe wyjście .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna . W drugim wierszu znajduje się liczb naturalnych: oddzielonych pojedynczymi odstępami ().

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać oddzielone pojedynczymi odstępami liczby .

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
1 3 2 6

poprawną odpowiedzią jest:

12 11 8 6

Wskazówka: zastanów się, jaka jest zależność między a . Spróbuj się zastanowić, dlaczego jest to lepsze niż zwyczajne liczenie jako .