Samogłoska

Limit pamięci: 256 MB

Napisz program, który wczyta literę i sprawdzi, czy jest ona samogłoską.

Wejście

Na wejściu znajduje się tylko jedna mała litera alfabetu angielskiego (a zatem nie są możliwe polskie "ogonki", np. ą, ć).

Wyjście

Twój program powinien wypisać tylko jedno słowo: tak, jeśli wczytana litera jest samogłoską, a nie, jeśli jest spółgłoską.

Przykład

Dla danych wejściowych:

e

poprawną odpowiedzią jest:

tak

natomiast dla danych wejściowych:

f

poprawnym wynikiem jest:

nie