Prostopadłościan

Limit pamięci: 32 MB

Zadaniem Twojego programu będzie obliczenie objętości prostopadłościanu o zadanych wymiarach.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta wysokość, szerokość i długość prostopadłościanu, będące liczbami całkowitymi,
  • obliczy i wypisze pole powierzchni i objętość tego prostopadłościanu.

Wejście

Trzy liczby całkowite , , ().

Wyjście

W pierwszym wierszu należy wypisać objętość prostopadłościanu o krawędziach długości: . W drugim wierszu należy wypisać pole powierzchni tego prostopadłościanu. Zarówno pole powierzchni jak i objętość nie przekroczą

Przykład

Dla danych wejściowych:

1 1 2

poprawną odpowiedzią jest:

2
10