Potęgi dwójki

Limit pamięci: 256 MB

Napisz program, który wypisze, w kolejności rosnącej, wszystkie potęgi dwójki nie większe od danej liczby naturalnej .

Wejście

Wejście zawiera jedną liczbę naturalną ().

Wyjście

W kolejnych wierszach wyjścia Twój program powinien wypisać kolejne potęgi liczby 2 (o wykładnikach całkowitych nieujemnych), w porządku rosnącym.

Przykład

Dla danych wejściowych:

10

poprawną odpowiedzią jest:

1
2
4
8