Na odwrót

Limit pamięci: 256 MB

Zadaniem Twojego programu będzie wczytanie trzech liczb całkowitych i wypisanie ich w takiej samej kolejności oraz w kolejności odwrotnej.

Wejście

W jedynym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite oddzielone pojedynczymi odstępami: , , ().

Wyjście

W pierwszym wierszu należy wypisać podane liczby w kolejności wczytania: , , . W drugim wierszu należy wypisać podane liczby w kolejności odwrotnej do kolejności wczytania: , , .

Przykład

Dla danych wejściowych:

7 3 5

poprawną odpowiedzią jest:

7 3 5
5 3 7