Maksimum

Limit pamięci: 256 MB

Twój program powinien wczytać dwie liczby i wskazać, która z nich jest większa.

Wejście

Wejście zawiera dwie liczby naturalne oraz (), oddzielone pojedynczym odstępem.

Wyjście

Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą: większą z liczb i .

Przykład

Dla danych wejściowych:

3 7

poprawną odpowiedzią jest:

7