Gwiazdki

Limit pamięci: 32 MB

Twoim zadaniem będzie stworzenie na ekranie trójkąta.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wypisze na ekranie 6 znaków '*' tak, aby uformowały trójkąt.

Wejście

Tym razem wejście jest puste - Twój program nie powinien nic wczytywać.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać 3 wiersze. W pierwszym wierszu powinien znajdować się znak '*' poprzedzony dwiema spacjami. W drugim wierszu powinny znajdować się dwa znaki '*' poprzedzone jedną spacją. W wierszu trzecim powinny znaleźć się tylko trzy znaki '*'.

Przykład

Dla danych wejściowych:

poprawną odpowiedzią jest:

  *
 **
***