Dzielniki

Limit pamięci: 256 MB

Zadaniem Twojego programu będzie wypisanie uporządkowanych rosnąco wszystkich dzielników danej liczby naturalnej.

Wejście

Na wejściu znajduje się liczba naturalna .

Wyjście

Twój program powinien wypisać, w kolejnych wierszach, wszystkie różne dzielniki liczby , podane w kolejności rosnącej.

Przykład

Dla danych wejściowych:

12

poprawną odpowiedzią jest:

1
2
3
4
6
12