Dolary

Limit pamięci: 64 MB

Napisz program, który wczyta liczbę i wypisze na standardowe wyjście znaków dolara.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita ().

Wyjście

Program powinien wypisać jedną linię zawierającą znaków dolara ($).

Przykład

Dla danych wejściowych:

5

poprawną odpowiedzią jest:

$$$$$

Zadanie powstało w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty.