Tydzień

Limit pamięci: 64 MB

Mały Bajtuś uczy się dni tygodnia po angielsku. Napisz program, który dla danej liczby 1 <= n <= 100 wypisze dzień tygodnia jakiemu ona odpowiada. Np. 1 - MONDAY, 2 - TUESDAY, ... 14 - SUNDAY itd.

Wejście

Jedna liczba dodatnia 1 <= n <= 100.

Wyjście

Twój program powinien wypisać wielkimi literami alfabetu łacińskiego dzień tygodnia w języku angielskim odpowiadający liczbnie n.

Przykład

Dla danych wejściowych:

42

poprawnym wynikiem jest:

SUNDAY