Przestępność

Limit pamięci: 32 MB

Mamy dany rok 1 <= r <= 8000. Powiemy, że rok r jest przestępny, gdy wartość jest podzielna przez 4. Jeśli jednak wartość dzieli się przez 100, a nie dzieli się przez 400 to rok nie jest przestępny. Zadaniem Twojego programu jest stwierdzenie czy dany rok jest przestępny.

Wejście

Jedna liczba naturalna 1 <= r <= 8000 oznaczającą rok.

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać TAK jeśli rok r jest przestępny, albo NIE jeśli nie jest.

Przykład

Dla danych wejściowych:

42

poprawnym wynikiem jest:

NIE