Kalkulator

Limit pamięci: 64 MB

Twoim zadaniem jest napisać kalkulator, który będzie potrafił dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby całkowite.

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia otrzymujesz ciąg znaków oddzielonych spacjami w postaci: x (+, −, ∗, /) y = x, y – liczby całkowite (−1 000 000 <= x, y <= 1 000 000). (+, −, ∗, /) – cztery możliwe rodzaje działań.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać jedną liczbę. Poprawnie obliczony wynik. (we wszystkich przypadkach, w których występuje dzielenie, liczba x jest podzielna przez y)

Przykład

Dla danych wejściowych:

2 * 4 =

poprawnym wynikiem jest:

8

Dla danych wejściowych:

1 + 3 =

poprawnym wynikiem jest:

4

Dla danych wejściowych:

4 - 10 =

poprawnym wynikiem jest:

-6

Dla danych wejściowych:

12 / 4 =

poprawnym wynikiem jest:

3