General: Odp: Standardy nowsze niż c++11

Public message

Niestety nie mam wpływu na opcje kompilacje. Są one wspólne dla wszystkich konkursów na Szkopule.