SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zam Zadanie Zamieć zam ONTAK2013 3 33% 43
zam Zadanie Zamek zam OI9 oi 9 e1 32 65% 78
zam Zadanie Zamek zam OI3 oi 3 e1 4 50% 50
zam Task Castle zam OI3 eng 3 0% 20
zam Task Castle zam OI9 eng 14 85% 90
zam Zamek zam OI24 oi 24 e2 d2 72 41% 69
zam Zamek OI24 zam 8 50% 62