SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
urz Zadanie Urzędnicy OIG5 urz oig e1 5 80 37% 62