SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tel Przekaźniki telekomunikacyjne tel OI25 oi 25 e2 d2 128 78% 86
tel Task Teleportation OI17 tel eng 31 87% 87
tel Zadanie Teleporty OI17 tel oi 17 e2 d2 56 78% 79
tel Zadanie Teleporty tel PA2001 pa 2001 r6 5 60% 70