SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pos Zadanie Wiejski listonosz PA2001 pos pa 2001 r5 3 100% 100
pos Posłaniec pos OI23 oi 23 e3 d1 75 68% 75
pos Poszukiwania OI16 pos oi 16 e3 d2 10 60% 60