SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
odw Zadanie Odważniki OI14 odw oi 14 e3 d1 35 94% 94
odw Zadanie Odważniki odw ILOCAMP11 34 61% 72
odw Zadanie Odwiedziny OI22 odw oi 22 e3 d0 36 80% 84
odw Zadanie Odwiedziny OI22 odw 6 100% 100
odw Task Weights OI14 odw eng 38 97% 99