SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kur Zadanie Kurort narciarski kur OI9 oi 9 e2 d2 29 82% 89
kur Zadanie Kurierzy kur OI21 oi 21 e1 126 73% 82
kur Zadanie Kurs szybkiego czytania kur OI22 oi 22 e2 d2 39 35% 53
kur Zadanie Kurs szybkiego czytania kur OI22 6 66% 69
kur Task Resort kur OI9 eng 10 100% 100
kur Task Couriers kur OI21 eng 150 83% 91