SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dfs Depth-first search 1 100% 100
newyokee New Yokee 23 43% 57
szy Szyk 9 55% 66
drz Zadanie Drzewa 13 61% 69
a5i Pusty protokat 418 86% 91
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 46 54% 75
a5j Romb 251 95% 96
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 4 50% 50
min Minusy oi 9 e3 d0 254 91% 95
a7a Euklides 370 96% 97
pie Piętnastka 10 100% 100
a7b NWW 240 98% 98
klo Klocki oi 14 e3 d2 45 64% 70
a7c Suma ulamkow prostych 151 88% 90
mod Zadanie Modernizacja autostrady oi 22 e3 d2 69 62% 79
m1g Wega 1 137 89% 93
klu Klubowicze 2 oi 26 e1 131 61% 69
kol Kolacje oi 26 e2 d1 119 36% 62
tab Zadanie Tablice oi 16 e3 d1 122 80% 84
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 37 64% 68