SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kry Zadanie Kryształ [A] PA2013 kry pa 2013 r6 a 1 100% 100
kry Task Crystals kry OI13 eng 18 83% 88
kry Zadanie Kryształy kry OI13 oi 13 e3 d1 12 66% 86