SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kro Zadanie Królestwo kro PA2014 pa final 2014 4 100% 100
kro Zadanie Króliki kro AMPPZ2012 14 50% 67
kro Zadanie Król kro CPP 394 92% 96
kro Task Rabbits kro AMPPZ2012 eng 5 60% 83