SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Zadanie Kolorowanie kol PA2009 pa 2009 final 1 0% 10
kol Zadanie Koleje kol OI14 oi 14 e3 d0 9 11% 55
kol Zadanie Koleje kol OI9 oi 9 e1 199 76% 86
kol Zadanie Koło kol PAS 457 88% 92
kol Zadanie Koło kol CPP 317 73% 86
kol Task Railway kol OI14 eng 5 20% 66
kol Task Railways kol OI9 eng 48 79% 90
kol Task Colouring kol PA2009 eng 18 94% 97
kol Kolekcjoner Bajtemonów OI23 kol oi 22 e3 d2 30 90% 97
kol Kolej kol OI17 oi 17 e1 83 10% 14
kol Kolacje OI26 kol oi 26 e2 d1 14 35% 64