SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Zadanie Kolorowanie kol PA2009 pa 2009 final 2 50% 55
kol Zadanie Koleje kol OI14 oi 14 e3 d0 10 10% 50
kol Zadanie Koleje kol OI9 oi 9 e1 212 75% 86
kol Zadanie Koło kol PAS 573 85% 90
kol Zadanie Koło kol CPP 607 76% 87
kol Task Railway kol OI14 eng 5 20% 66
kol Task Railways kol OI9 eng 48 79% 90
kol Task Colouring kol PA2009 eng 28 96% 98
kol Kolekcjoner Bajtemonów OI23 kol oi 22 e3 d2 36 88% 97
kol Kolej kol OI17 oi 17 e1 92 11% 15
kol Kolacje OI26 kol oi 26 e2 d1 21 28% 51