SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Zadanie Kolorowanie PA2009 kol pa 2009 final 2 50% 55
kol Zadanie Koleje kol OI14 oi 14 e3 d0 10 10% 50
kol Zadanie Koleje OI9 kol oi 9 e1 224 76% 87
kol Zadanie Koło kol PAS 592 85% 89
kol Zadanie Koło kol CPP 617 75% 87
kol Task Railway kol OI14 eng 5 20% 66
kol Task Railways OI9 kol eng 48 79% 90
kol Task Colouring PA2009 kol eng 28 96% 98
kol Kolekcjoner Bajtemonów kol OI23 oi 22 e3 d2 40 87% 95
kol Kolej OI17 kol oi 17 e1 93 11% 16
kol Kolacje kol OI26 oi 26 e2 d1 31 32% 55