SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 93 65% 75
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 81 69% 75
klo Zadanie Klocki klo ONTAK2008 0 0% 0
klo Zadanie Klocki klo OI21 oi 21 e1 40 45% 73
klo Zadanie Klocki klo OIG3 oig 3 e3 101 75% 85
klo Task Blocks OI17 klo eng 36 72% 87
klo Task Building blocks klo OI15 eng 76 76% 86
klo Task Bricks klo OI21 eng 59 37% 78
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 5 40% 49