SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 21 66% 72
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 93 66% 72
klo Task Blocks OI17 klo eng 46 73% 89
klo Task Bricks klo OI21 eng 75 40% 78
klo Task Building blocks klo OI15 eng 94 75% 84
klo Zadanie Klocki klo OIG3 oig 3 e3 191 71% 79
klo Zadanie Klocki klo ONTAK2008 0
klo Zadanie Klocki klo OI21 oi 21 e1 50 46% 71
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 123 60% 73