SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 105 63% 74
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 90 65% 73
klo Zadanie Klocki klo ONTAK2008 0 0% 0
klo Zadanie Klocki klo OI21 oi 21 e1 45 46% 72
klo Zadanie Klocki klo OIG3 oig 3 e3 140 75% 84
klo Task Blocks OI17 klo eng 41 70% 86
klo Task Building blocks klo OI15 eng 83 75% 85
klo Task Bricks klo OI21 eng 63 39% 79
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 14 57% 63