SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Zadanie Klocki OI17 klo oi 17 e2 d1 117 59% 71
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 91 65% 71
klo Zadanie Klocki klo ONTAK2008 0 0% 0
klo Zadanie Klocki klo OI21 oi 21 e1 47 44% 71
klo Zadanie Klocki klo OIG3 oig 3 e3 152 74% 84
klo Task Blocks OI17 klo eng 43 72% 87
klo Task Building blocks klo OI15 eng 84 76% 85
klo Task Bricks klo OI21 eng 64 39% 79
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 15 60% 66