SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
klo Zadanie Klocki klo OI17 oi 17 e2 d1 97 64% 76
klo Klocki klo OI15 oi 15 e1 82 69% 75
klo Zadanie Klocki klo ONTAK2008 0 0% 0
klo Zadanie Klocki klo OI21 oi 21 e1 43 48% 75
klo Zadanie Klocki klo OIG3 oig 3 e3 109 77% 86
klo Task Blocks klo OI17 eng 38 73% 88
klo Task Building blocks klo OI15 eng 77 76% 86
klo Task Bricks klo OI21 eng 61 39% 78
klo Klocki OI14 klo oi 14 e3 d2 8 50% 61