SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dyn Zadanie Dynie 4 0% 22
newyokee New Yokee 23 43% 57
szy Szyk 9 55% 66
drz Zadanie Drzewa 13 61% 69
a5i Pusty protokat 415 86% 91
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 36 47% 72
a5j Romb 248 95% 96
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 4 50% 50
min Minusy oi 9 e3 d0 229 91% 95
a7a Euklides 364 96% 97
pie Piętnastka 10 100% 100
a7b NWW 238 98% 98
klo Klocki oi 14 e3 d2 42 69% 74
a7c Suma ulamkow prostych 150 88% 90
mod Zadanie Modernizacja autostrady oi 22 e3 d2 67 62% 80
m1g Wega 1 134 89% 93
klu Klubowicze 2 oi 26 e1 124 60% 68
kol Kolacje oi 26 e2 d1 112 36% 62
tab Zadanie Tablice oi 16 e3 d1 116 80% 85
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 37 64% 68