SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gwi Gwiazdy gwi OI26 oi 26 e2 d1 94 58% 70
gwi Zadanie Gwiazdki PAS gwi 1006 98% 98
gwi Zadanie Portale gwiezdne gwi ALG 21 66% 83