SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dzi Task Divisors dzi PA2010 eng 4 50% 52
dzi Task Divisors dzi AMPPZ2014 eng 10 80% 83
dzi Task Divisors dzi AMPPZ2012 eng 7 71% 83
dzi Task Hollows dzi OI12 eng 6 50% 86
dzi Task Parcel dzi OI9 eng 39 82% 90
dzi Zadanie Działka dzi OI9 oi 9 e2 d1 197 72% 82
dzi Zadanie Działka [B] dzi PA2013 pa 2013 r6 b 3 66% 66
dzi Zadanie Dzieci dzi ILOCAMP11 86 76% 82
dzi Zadanie Dzielniki dzi CPP 689 47% 72
dzi Zadanie Dzielniki dzi AMPPZ2012 12 41% 49
dzi Zadanie Dzielniki dzi PA2010 pa 2010 final 20 5% 5
dzi Zadanie Dzielniki dzi AMPPZ2014 58 74% 79
dzi Zadanie Dziewczynki dzi SERWY2010 342 59% 72
dzi Zadanie Dziuple dzi OI12 oi 12 e3 d0 44 34% 65