SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dzi Task Divisors dzi PA2010 eng 4 50% 52
dzi Task Divisors dzi AMPPZ2014 eng 10 80% 83
dzi Task Divisors dzi AMPPZ2012 eng 7 71% 83
dzi Task Hollows dzi OI12 eng 6 50% 86
dzi Task Parcel dzi OI9 eng 38 81% 90
dzi Zadanie Działka dzi OI9 oi 9 e2 d1 175 74% 84
dzi Zadanie Działka [B] dzi PA2013 pa 2013 r6 b 3 66% 66
dzi Zadanie Dzieci dzi ILOCAMP11 83 75% 81
dzi Zadanie Dzielniki dzi CPP 660 48% 73
dzi Zadanie Dzielniki dzi AMPPZ2012 11 45% 52
dzi Zadanie Dzielniki dzi PA2010 pa 2010 final 20 5% 5
dzi Zadanie Dzielniki dzi AMPPZ2014 57 73% 79
dzi Zadanie Dziewczynki dzi SERWY2010 323 60% 72
dzi Zadanie Dziuple dzi OI12 oi 12 e3 d0 39 33% 64