SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwi Dwie ścieżki dwi PA2016 pa final 2016 18 77% 78
dwi Zadanie Dwie wieże ILOCAMP11 dwi 329 68% 78