SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
drz Zadanie Drzewo i mrówki AMPPZ2011 drz 4 100% 100
drz Zadanie Drzewa drz OI2 oi 2 e1 40 75% 85
drz Zadanie Drzewa drz 5 40% 58
drz Zadanie Drzewa drz ILOCAMP11 11 45% 60
drz Zadanie Drzewa drz ONTAK2009 5 20% 20
drz Task Trees drz OI2 eng 48 83% 88
drz Task Ants AMPPZ2011 drz eng 17 70% 70
drz Drzewa drz OI14 oi 14 e1 1 0% 40