SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
drz Zadanie Drzewo i mrówki drz AMPPZ2011 5 100% 100
drz Zadanie Drzewa drz OI2 oi 2 e1 42 76% 85
drz Zadanie Drzewa drz 8 25% 37
drz Zadanie Drzewa drz ILOCAMP11 13 46% 58
drz Zadanie Drzewa drz ONTAK2009 5 20% 20
drz Task Trees drz OI2 eng 51 82% 87
drz Task Ants drz AMPPZ2011 eng 19 68% 68
drz Drzewa OI14 drz oi 14 e1 2 0% 45