SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
drz Zadanie Drzewo i mrówki AMPPZ2011 drz 6 83% 83
drz Zadanie Drzewa drz OI2 oi 2 e1 46 71% 82
drz Zadanie Drzewa drz 9 33% 44
drz Zadanie Drzewa drz ILOCAMP11 15 53% 64
drz Zadanie Drzewa drz ONTAK2009 5 20% 20
drz Task Trees drz OI2 eng 51 82% 87
drz Task Ants AMPPZ2011 drz eng 19 68% 68
drz Drzewa drz OI14 oi 14 e1 3 0% 30