SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dro Drogi rowerowe dro OI25 oi 25 e2 d1 237 86% 89
dro Drogi zmiennokierunkowe dro OI23 oi 23 e2 d1 210 60% 71
dro Task The Way to Bytemountain [B] PA2009 dro eng 1 100% 100
dro Zadanie Droga do Bajtogóry [B] PA2009 dro pa 2009 r4 b 1 100% 100
dro Zadanie Drogi ekspresowe dro ILOCAMP11 16 75% 92