SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dlu Zadanie Długa taśma ILOCAMP11 dlu 196 70% 85
dlu Długie podróże dlu OI26 oi d2 e3 26 22 95% 95