SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dlu Długie podróże dlu OI26 oi d2 e3 26 35 94% 94
dlu Zadanie Długa taśma ILOCAMP11 dlu 261 68% 83