SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dek Task Acyclic Decomposition PA2010 dek eng 8 87% 88
dek Zadanie Dekompozycja acykliczna PA2010 dek pa final 2010 3 66% 70