SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
arc Architekci OI16 arc oi d2 e2 16 57 40% 43