SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zyw Żywopłot oi 23 e3 d1 203 93% 95
zyg Zygzak oig 14 e2 124 66% 81
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 848 93% 94
zwi Zadanie Zwiedzanie miasta oi 8 e3 d1 17 64% 75
zuc Task Worms pa 2006 r3 20 85% 87
zuc Task Worms 7 100% 100
zos Task Sophie 38 78% 88
zos Task Sophie oi 13 e3 d2 29 58% 76
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 170 54% 69
zol Task Nuts ontak 2007 3 33% 33
zol Zadanie Żołnierze 113 65% 72
zol Zadanie Żółwie ontak 2013 1 0% 11
zol Task Nuts 1 100% 100
zna Zadanie Znak działania proserwy 2010 1210 68% 81
zna Zadanie Znak działania 29 58% 75
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 98 97% 98
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 15 66% 81
zli Zadanie Zliczanie 289 65% 77
zli Task Enumeration of Road Network Plans pa 2008 final 3 66% 67
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 810 85% 87