SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
men Zadanie Menzurki ONTAK2007 men 1 0% 54
apr Task Approximation apr ONTAK2007 eng 1 0% 90
ula Zadanie Zgubiony ułamek ONTAK2007 ula 2 0% 10
zac Zadanie Zachody słońca 2 ONTAK2007 zac 0