SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zga Zadanie Zgadywanka ONTAK2007 zga 3 66% 93
zga Task Guessing Game ONTAK2007 zga eng 15 86% 91
zol Zadanie Żołędzie zol ONTAK2007 3 33% 33
zol Task Nuts zol ONTAK2007 eng 1 100% 100